ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ. Έξι χρυσά βραβεία για τα μέλη της Ελλα-δικά μας

Οι Μύλοι Θράκης στην πρωτοβουλία Ελλα – Δικά μας. 

Μια ακόμα αλευροβιομηχανία εντάχθηκε στην πρωτοβουλία Ελλα – Δικά μας, η οποία πλέον απαριθμεί 58 εταιρείες – μέλη.

Πρόκειται για την εταιρεία Μύλοι Θράκης,  που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Θράκης και κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων σε μέγεθος αλευροβιομηχανιών της Ελλάδος, ενστερνιζόμενη τον κοινό στόχο της ανάδειξης της Ελληνικής επιχειρηματικότητας ως της μόνης βιώσιμης και αξιόπιστης λύσης για την ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας.

Το νέο Μέλος της Ελλα – Δικά μας, με την εφαρμογή δομών και πρωτοπόρων  συστημάτων στη διοίκηση, υλοποιεί σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και ανάπτυξης νέας γενιάς προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το 2010 η επιχείρηση ξεκίνησε πρόγραμμα ανάπτυξης πειραματικής καλλιέργειας μαλακών σιτηρών στο σιτοβολώνα του Έβρου, σε στενή συνεργασία με ντόπιους παραγωγούς και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ένα πρόγραμμα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Με την ένταξη της εταιρίας «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στην  Πρωτοβουλία Ελλα – Δικά μας, υπογραμμίζεται η διεύρυνση της κοινότητας των Μελών της που διατηρούν την Έδρα, την Παραγωγή και την Ιδιοκτησία τους στην Ελλάδα, ισχυροποιώντας το έργο της και εντατικοποιώντας την ενημέρωση του Ελληνικού καταναλωτικού κοινού για την υψηλή προστιθέμενη αξία των Ελληνικών προϊόντων ποιότητας και διαφοροποίησης.