ΙΟΒΕ: Η έλλειψη κερδοφορίας βάζει «λουκέτο» στις επιχειρήσεις

ΙΟΒΕ: Η έλλειψη κερδοφορίας βάζει «λουκέτο» στις επιχειρήσεις. 

Την Ετήσια Έκθεση για την Επιχειρηματικότητα 2017-2018 παρουσίασε ο ΙΟΒΕ για 15η συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Global EntrepreneurshipMonitor (GEM), όπου καταγράφτηκε υποχώρηση της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων για το 2017 στη χαμηλότερη διαχρονικά επίδοση του δείκτη.

Πιο συγκεκριμένα, το 2017, το 4,8% του πληθυσμού 18-64 ετών της χώρας βρισκόταν στα αρχικά στάδια έναρξης μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης από 5,7% το 2016. Ταυτόχρονα, διευρύνεται στο 4,7% του πληθυσμού το ποσοστό ατόμων που διέκοψε την επιχειρηματική του δραστηριότητα (έναντι 3,8% το 2016), κυρίως λόγω έλλειψης κερδοφορίας. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει πολύ μικρή εισροή νέας επιχειρηματικότητας στην χώρα. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί θετικό μόνο αν «έκλειναν» εγχειρήματα χαμηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας και «άνοιγαν» εγχειρήματα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, καθώς θα σήμαινε ότι αναβαθμίζεται το επιχειρηματικό σύστημα της χώρας. Ωστόσο, από τα ευρήματα της έρευνας δεν σημειώνεται ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση, καθώς οι περισσότερο σχετικοί δείκτες παραμένουν αμετάβλητοι.

Από την άλλη πλευρά όμως, διαφαίνεται μικρή ενίσχυση του μέσου μεγέθους των νέων εγχειρημάτων, καθώς τα εγχειρήματα που δημιουργούνται απασχολούν κατά τη στιγμή της έναρξης λειτουργίας τους περισσότερα άτομα σε σχέση με το παρελθόν. Συγκεκριμένα, το 82% αυτών απασχολεί τουλάχιστον ακόμα ένα άτομο (επιπλέον των ιδρυτών), αν και η ευρεία πλειονότητα αυτών δεν απασχολεί πάνω από 5 άτομα. Επιπρόσθετα, προσδοκούν να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας σε βάθος χρόνου, καθώς το 85% των επιχειρηματιών (από 75% το 2016) εκτιμούν ότι την επόμενη πενταετία θα προσλάβουν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.