«Κατεβαίνει» από τα ράφια το Ponstan. 

Με γοργούς ρυθμούς ανακαλούνται παρτίδες του γνωστού Ponstan, και συγκεκριμένα όλες όσες αφορούν την υγρή μορφή του φαρμάκου.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από την απόφαση της εταιρείας PFIZER ανακαλούνται όλες οι παρτίδες του πόσιμου εναιωρήματος Ponstan 50mg/5ml 125ml λόγω της πιθανότητας να υπερβαίνει τα νέα επιτρεπόμενα όρια ημερήσιας έκθεσης για τις στοιχειακές προσμίξεις μολύβδου και λιθίου, σύμφωνα με την οδηγία ICH Q3D.

Η ανάκληση δεν αφορά τις υπόλοιπες φαρμακοτεχνικές μορφές του προϊόντος.Η ανάκληση δεν αφορά τις υπόλοιπες φαρμακοτεχνικές μορφές του προϊόντος.Η ανάκληση δεν αφορά τις υπόλοιπες φαρμακοτεχνικές μορφές του προϊόντος.Η ανάκληση δεν αφορά τις υπόλοιπες φαρμακοτεχνικές μορφές του προϊόντος.Η ανάκληση δεν αφορά τις υπόλοιπες φαρμακοτεχνικές μορφές του προϊόντος.Η ανάκληση δεν αφορά τις υπόλοιπες φαρμακοτεχνικές μορφές του προϊόντος.