Κύκλο εργασιών ύψους 134,60 εκατ. ευρώ πέτυχε το 2021 η γνωστή γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ έναντι 125,98 εκατ. ευρώ το 2020 (αυξημένος κατά 6,8%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 41,17 εκατ. ευρώ έναντι 40,43 εκατ. ευρώ το 2020. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 20,96 εκατ. ευρώ έναντι 22,25 εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 16,53 εκατ. ευρώ έναντι 18,39 εκατ. ευρώ το 2020. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 13,21 εκατ. ευρώ έναντι 15,84 εκατ. ευρώ το 2020.

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στη χρήση 2021 ανήλθαν σε 23,43 εκατ. ευρώ από 20,70 εκατ. ευρώ (αύξηση +13,1%). Στην ισχυρή αυτή ανάκαμψη συνετέλεσαν, κυρίως, η άρση των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν ως επακόλουθο της πανδημίας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των τουριστικών ροών από το εξωτερικό. Σημαντικό ρόλο έπαιξε, επίσης, η ανάπτυξη της αριθμητικής διανομής με την προσθήκη 1025 νέων σημείων πώλησης καθώς και το λανσάρισμα της νέα σειράς παγωτών Master Rich. H μάρκα Κρι Κρι κατατάσσεται στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 15,0%.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις εμφανίζουν μείωση -0,8%. Η επίδοση αυτή αποδίδεται αφενός στη συρρίκνωση της αγοράς (-3,4% σε αξία) και αφετέρου στις εμπορικές κινήσεις του ανταγωνισμού. Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώθηκε σε 16,3%, (2020: 16,1%) διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία IRI σε αξία, Δεκέμβριος 2021].