Λιανικό εμπόριο: Αυξάνονται οι θέσεις και οι ώρες εργασίας

Ανοδικοί είναι οι δείκτες της εργασίας στο λιανικό εμπόριο, με την ΕΛΣΤΑΤ να καταγράφει αύξηση τόσο των θέσεων εργασίας στον κλάδο, όσο και των ωρών και των μισθών για τους εργαζομένους στον εν λόγω τομέα απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τον Δείκτη Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, καθώς και τους Δείκτες Ωρών Εργασίας και Μισθών και Ημερομισθίων, με περίοδο αναφοράς το Α΄ τρίμηνο 2018. Στο διάστημα αυτό και με βάση το έτος 2010, η εξέλιξη των δεικτών, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

  • Ο Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,6% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, μείωση 0,6%.
  • Ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,2%, και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, μείωση 0,7%.
  • Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,1% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, μείωση 23,3%.
  • Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,3%, ο αντίστοιχος Δείκτης Ωρών Εργασίας αύξηση 0,9% και ο αντίστοιχος Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων μείωση 0,5%

Δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ