Μασούτης: Επίσημα στην Αθήνα μέσω Προμηθευτικής

Για αίσιο τέλος και αποκατάσταση των πραγμάτων έκαναν λόγο οι εταιρείες Προμηθευτική Τροφίμων και Δ. Μασούτης, μετά την απόφαση του  Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που είχε κατατεθεί από την εταιρεία Προμηθευτική Τροφίμων, ως απάντηση για τη δέσμευση σε κινητή και ακίνητη περιουσία της εταιρείας, καθώς και του συνόλου των τραπεζικών της καταθέσεων, αποφασίστηκε τελικά άρση των δεσμεύσεων, που είχαν επιβληθεί.

Η εταιρεία Προμηθευτική Τροφίμων, που εκπροσωπήθηκε από τη δικηγορική εταιρεία «Ιάσων Σκουζός και Συνεργάτες», και η Δ. Μασούτης επέμειναν στην πάγια θέση τους ότι θα συνεχίσουν να κινούνται νομικά εναντίον φυσικών και νομικών προσώπων, που επιχειρούν να διασύρουν τη φήμη τους.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που είχε κατατεθεί από την εταιρεία Προμηθευτική Τροφίμων, ως απάντηση για τη δέσμευση σε κινητή και ακίνητη περιουσία της εταιρείας, καθώς και του συνόλου των τραπεζικών της καταθέσεων, αποφασίστηκε τελικά άρση των δεσμεύσεων, που είχαν επιβληθεί. Πιο συγκεκριμένα, μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που είχε κατατεθεί από την εταιρεία Προμηθευτική Τροφίμων, ως απάντηση για τη δέσμευση σε κινητή και ακίνητη περιουσία της εταιρείας, καθώς και του συνόλου των τραπεζικών της καταθέσεων, αποφασίστηκε τελικά άρση των δεσμεύσεων, που είχαν επιβληθεί. Πιο συγκεκριμένα, μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που είχε κατατεθεί από την εταιρεία Προμηθευτική Τροφίμων, ως απάντηση για τη δέσμευση σε κινητή και ακίνητη περιουσία της εταιρείας, καθώς και του συνόλου των τραπεζικών της καταθέσεων, αποφασίστηκε τελικά άρση των δεσμεύσεων, που είχαν επιβληθεί.