Νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων

Νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων. 

Τα νέα μέτρα, που τίθενται σε ισχύ, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με σκοπό τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Πιο αναλυτικά:

  • Επεκτείνεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 800 ευρώ προς εργαζόμενους, καλύπτοντας 1,7 εκατ. μισθωτούς ή το 81% του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.
  • Επεκτείνεται η λήψη μέτρων για την προστασία των επιχειρήσεων, καλύπτοντας περίπου 800.000 επιχειρήσεις, που συνιστούν το 76% του συνόλου των νομικών προσώπων.
  • Καλύπτονται επίσης με διαφορετικά σχήματα 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων,ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που συνιστούν το 75% του συνόλου.
  • Θεσμοθετείται το σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής. Πρόκειται για ένα σχέδιο ύψους 1 δισ. ευρώ.
  • Το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί από όλες τις επιχειρήσεις προς όλους τους εργαζόμενους. Σε ό,τι αφορά το τμήμα του Δώρου του Πάσχα που δεν θα καταβληθεί από τους εργοδότες στους εργαζόμενους λόγω της αναστολής, θα καλυφθεί από το Κράτος.
  • Οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων, σε συνέχεια στενής συνεργασίας με τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα διευκολύνουν την πληρωμή δόσεων των ενήμερων δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση.
  • Θα διαμορφωθούν μέτρα στήριξης προς κλάδους του πρωτογενούς τομέα που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού.
  • Προβλέπεται συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός, με αύξηση των πιστώσεων του ειδικού λογαριασμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχει δημιουργηθεί για την υλοποίηση μέτρων προστασίας την δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό.