Νέες δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Νέες δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Δράσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τρόποι αξιοποίησης των ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, διερευνήθηκαν κατά τη συνάντηση του περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη με κλιμάκιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ).

Στη διάρκεια της συζήτησης αναζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας και υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων που θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα «έγκαιρης προειδοποίησης» μέσω του οποίου υποστηρίζονται επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας, στο πρόγραμμα ανάπτυξης σελίδων e-shop, στην επιμόρφωση εργαζομένων, στις συνεργασίες B2B, στα προγράμματα ενημέρωσης και συμβουλευτικής, κά.  

Συνοπτικά, αποφασίστηκε η στενή συνεργασία των δύο πλευρών και εκ νέου συνάντηση μετά διμήνου, στην οποία θα αξιολογηθούν τα βήματα και οι κοινές δράσεις που θα αναπτυχθούν αναφορικά με την καταπολέμηση των παθογενειών και την αναπτυξιακή προοπτική των επιχειρήσεων.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γ. Πατούλης, «η περιφέρεια, οι δήμοι της Αττικής και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες με στόχο τη δημιουργία ενός ο κεντρικού πυλώνα ανάπτυξης. Κοινό σημείο αναφοράς είναι η ενίσχυση και η στήριξη του επιχειρείν για τη διεύρυνση των αναπτυξιακών προοπτικών της Αττικής, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τον περιορισμό της εξόδου νέων ανθρώπων στο εξωτερικό».