Νέες ρυθμίσεις. Μείωση ασφαλιστικού κόστους, επιστρεπτέα προκαταβολή και ρυθμίσεις οφειλών είναι ορισμένα από τα μέτρα στήριξης που περιλαμβάνονται σε ένα ευρύτερο πακέτο ενίσχυσης, τόσο των μεγάλων, όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως τα μίνι μάρκετ, τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε ισχύ με τον ερχομό του νέου έτους.

Τoυ Στέφανου Παπαπολυμέρου

Τι έρχεται με το νέο έτος

Η αρχή έγινε με ρυθμίσεις που αφορούν τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, τη διευκόλυνση καταβολής οφειλών με δόσεις σε φυσικά πρόσωπα κι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του e- ΕΦΚΑ και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Ορισμένες από τις παραπάνω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στον νόμο με τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων κι ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο οποίος υπερψηφίστηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο από τη Βουλή. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

 • Μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες (3%) οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών -εξαιρουμένων των εργαζομένων στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και σε ΝΠΔΔ.
 • Παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης σε 24 μηνιαίες δόσεις των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολουμένων κι ελεύθερων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε, μέχρι τις 30/4/2021, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού.
 • Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, σε οφειλέτες ασφαλιστικών οφειλών που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις μήνες, αλλά απώλεσαν τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020.
 • Παρατείνεται έως 31.12.2023 ο προσωρινός διακανονισμός ασφαλιστικών οφειλών κι αναστέλλεται η λήψη των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, εφόσον οι οφειλέτες είχαν μέχρι την 30.4.2020 ενεργό προσωρινό διακανονισμό κι υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους αυτού.
 • Υπολογίζονται οριστικά οι ασφαλιστικές εισφορές ετών 2017 έως και 2019 των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων κι αγροτών, σύμφωνα με τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και τις τυχόν υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την τελευταία μέρα του μήνα της δημοσίευσης του εν λόγω νόμου, χωρίς να ληφθεί υπόψη το οριστικό φορολογητέο εισόδημα, σε περίπτωση επανελέγχου των φορολογικών δηλώσεων από τη φορολογική διοίκηση.

Οι μειώσεις στις εισφορές

Όσον αφορά τις μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών κατά 3%, διευκρινίζεται ότι κατανέμονται ως εξής:

 • Κατά 1,85% μειώνεται το ασφάλιστρο υπέρ κλάδου ανεργίας, το οποίο διαμορφώνεται σε 2,4% και κατανέμεται 1,2% στον εργοδότη και 1,2% στον εργαζόμενο.
 • Κατά 0,30% τα ασφάλιστρα υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών. Διαμορφώνεται σε 0,16% κι επιμερίζεται κατά 0,06% στους εργοδότες και κατά 0,10% στους εργαζόμενους.
 • Κατά 0,85% τα ασφάλιστρα υπέρ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π.

Νέος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Μετά τη λήξη του 4ου κύκλου του κατά γενική ομολογία επιτυχημένου χρηματοδοτικού σχήματος της επιστρεπτέας προκαταβολής, αναμένεται να ανακοινωθεί νέος, μόλις λάβει αρμοδίως έγκριση από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θυμίζουμε πως πλέον προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι ως προς τους δικαιούχους και το ύψος της ενίσχυσης, το 50% της οποίας είναι μη επιστρεπτέο, προκειμένου να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες στήριξης της πραγματικής οικονομίας στην τρέχουσα φάση αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, και συγκεκριμένα:

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, πλέον, όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν απασχολούν εργαζόμενους ή έχουν ταμειακή μηχανή (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών κι επιστημόνων), υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% τους μήνες αναφοράς κι έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ.
 • Ειδικά οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική εντολή ή έχουν έδρα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός», δικαιούνται να συμμετάσχουν ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου, εφόσον έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ.
 • Απέκτησαν, πλέον, δικαίωμα συμμετοχής κι οι νέες επιχειρήσεις που είχαν θετικά έσοδα για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο 2020, με βάση αναφοράς τον τζίρο Ιουλίου-Αυγούστου για τις διπλογραφικές και του τρίτου τριμήνου για τις απλογραφικές.

Σύντομα νέα κοινοτικά κονδύλια 2 δισ. ευρώ

Εντωμεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως εκταμίευσε στις 17 Νοεμβρίου 14 δισ. ευρώ σε εννέα χώρες της Ε.Ε., με τη δεύτερη δόση χρηματοδοτικής στήριξης προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μέσου SURE. Στο πλαίσιο των εν λόγω πράξεων, η Ελλάδα λαμβάνει 2 δισ. ευρώ με τη μορφή δανείου που χορηγείται με ευνοϊκούς όρους, προκειμένου να βοηθηθεί να αντιμετω­πίσει τις αιφνίδιες αυξήσεις των δημόσιων δαπανών που ανέλαβε, ώστε να διατηρήσει την απασχόληση.