Το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζουν την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου του 2020.

Στο πλαίσιο αυτό, θα συσταθεί Ομάδα Εργασίας, με συμμετοχή και εκπροσώπων των οικονομικών και κλαδικών φορέων, η οποία θα προσδιορίσει τις απαιτούμενες δράσεις και ενέργειες και τις αναγκαίες υποδομές για την εφαρμογή του νέου μέτρου σε ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων.

Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη στόχευση των φορολογικών ελέγχων με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στον περιορισμό των φαινομένων έκδοσης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων αλλά και θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με την εξοικονόμηση πόρων, την αυτοματοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών και τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΑΑΔΕ στο τηλ.: 213 1621000