Νίκας: Αύξηση μεριδίου στα αλλαντικά

Με κέρδη προ φόρων, 15,4 εκατ. ευρώ και αύξηση τζίρου κατά 7,5%, έκλεισε το 2017, η εταιρεία Νίκας, η οποία ενίσχυσε επίσης σημαντικά, τα μερίδιά της στον τομέα των αλλαντικών.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της εταιρεία για το 2017, η Νίκας αύξησε τους όγκους πωλήσεών της από 13,1% σε 15,8%, διατηρώντας σταθερό το μερίδιό της σε επίπεδο αξίας, στο 14,5%. Καταλαμβάνει μάλιστα στο διάστημα αυτό και ηγετική θέση στην αγορά της πάριζας και του παριζακίου.

Όσον αφορά τα μεγέθη του Ομίλου, τα μεικτά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 4,9% και διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μεικτού κέρδους να διατηρείται στα ίδια επίπεδα με αυτό της προηγούμενης Χρήσεως.

Το συνολικό EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημίες  2.09 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένο κατά 1,263 εκατ. ευρώ, σε σχέση με αυτό της προηγούμενης Χρήσης, μείωση οφειλόμενη κυρίως στην αυξημένη επένδυση στην διαφήμιση, στην αύξηση των προωθητικών ενεργειών προς τους καταναλωτές και στα αυξημένα έξοδα διανομής, λόγω υψηλότερου του όγκου πωλήσεων.

Τέλος ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 43,3  εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,5% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Νίκας στο τηλ.: 210 8187300