ΘΕΟΝΗ: Νέα γραμμή παραγωγής στην Καρδίτσα.

Η ΑΗΒ Γκρουπ, εξαιτίας της αυξανόμενης ζήτησης, για το φυσικό μεταλλικό νερό ΘΕΟΝΗ, τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή αγορά, προχώρησε σε μία νέα επιτυχημένη επένδυση για τη δημιουργία δεύτερης γραμμής παραγωγής, στη Βατσουνιά Καρδίτσας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΗΒ Γκρουπ, Δημήτρης Τσέλιος, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι για το νέο μεγάλο βήμα. Η επέκταση της γραμμής παραγωγής ανοίγει νέους ορίζοντες και προοικονομεί ένα μέλλον στο οποίο θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις ανάγκες και τις νέες προκλήσεις καθώς και να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη παρουσία τόσο στις αγορές του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού».