Αύξηση 3,6% του τζίρου για τα Πλαστικά Θράκης

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση 6,4% το πρώτο τρίμηνο του 2019. 

Στα 83,57 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρώτο τρίμηνο 2019 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας Πλαστικά Θράκης, σε σχέση με 78,52 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 6,4%.

Πιο συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 16,78 εκατ. ευρώ σε σχέση με 16,97 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018, μειωμένα κατά 1,1%. Τα ενοποιημένα ΕΒΙΤ ανήλθαν σε 4,56 εκατ. ευρώ σε σχέση με 4,57 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2018, μειωμένα κατά 0,3%. Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε 8,39 εκατ. ευρώ σε σχέση με  7,81 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2018, αυξημένα κατά 7,4%. Τα ενοποιημένα ΚΠΦ ανήλθαν σε 3,06 εκατ. ευρώ έναντι 3,14 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2018, μειωμένα κατά 2,5%.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 31.03.2019 ανήλθε το πρώτο τρίμηνο 2019 σε 139,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με 141,6 εκατ. στις 31.12.2018 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός σε 88,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 78,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018.

Ο δείκτης καθαρός τραπεζικός δανεισμός / ίδια κεφάλαια ανήλθε σε 0,6 σε σχέση με 0,5 στις 31.12.2018. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση από δικαιώματα χρήσης παγίων λόγω της εφαρμογής του IFRS 16 από 01-01-2019 επιβάρυνε τον τραπεζικό δανεισμό κατά 2,34 εκατ. ευρώ. Μη συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω υποχρέωσης η αύξηση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού ανέρχεται σε 9,5%.