Η βιομηχανία ΗΠΕΙΡΟΣ έλαβε πρόσφατα την ανώτατη πιστοποίηση βιωσιμότητας “Zero Waste to Landfill Platinum” από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων & Πιστοποιήσεων EUROCERT για τα τρία εργοστάσιά της στην Άρτα, τον Δομοκό και την Ελασσόνα.

Οι 3 εγκαταστάσεις του ομίλου, που παράγουν και συσκευάζουν γαλακτοκομικά προϊόντα, πιστοποιήθηκαν με το Πρότυπο Μηδενικών Απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ (ZWTL-ΕU1), λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία “Platinum”. Αυτό σημαίνει ότι η μάζα των απορριμμάτων των εργοστασίων σε ποσοστό μεγαλύτερο από 99% ανακυκλώνεται, επαναχρησιμοποιείται και οδηγείται προς την παραγωγή βιοαέριου ή κομπόστ, ενώ λιγότερο από το 1% των απορριμμάτων τους καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΗΠΕΙΡΟΣ είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων που έχει πιστοποιηθεί με το συγκεκριμένο πρότυπο.