Πλήθος ρυθμίσεων οφειλών ενισχύουν τις ΜμΕ

Πλήθος ρυθμίσεων οφειλών ενισχύουν τις ΜμΕ

Παρά τα τεχνικής φύσης προβλήματα που παρουσιάζονται στην ένταξη οφειλετών στις νέες ρυθμίσεις για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι γεγονός πως εν δυνάμει αποτελούν σημαντική οικονομική ανάσα για τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως τα μίνι μάρκετ, τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών.

Τoυ Στέφανου Παπαπολυμέρου

Από 1η Ιουλίου έχει τεθεί σε λειτουργία κι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιδοτούμενη προστασία της πρώτης κατοικίας από «κόκκινα» καταναλωτικά ή επαγγελματικά δάνεια επιχειρηματιών. Αναλυτικότερα, στην παλέτα των ρυθμίσεων – είτε για προσωπικές είτε για επιχειρηματικές οφειλές – υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

Ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία

Πρόκειται για ρύθμιση του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄), σύμφωνα με τον οποίο δύναται να ρυθμιστεί -κατόπιν αίτησης του οφειλέτη- το σύνολο των οφειλών που δημιουργήθηκε μέχρι 31/12/2018 προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σε δόσεις που φτάνουν μέχρι τις 120. Η εν λόγω ρύθμιση αφορά οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές φυσικών και νομικών προσώπων, από εργοδοτικές εισφορές, καθώς κι από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 31/12/2018.

Ως κίνητρο ένταξης παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων σε όλους τους οφειλέτες, ενώ σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της βασικής οφειλής από τους εργοδότες παρέχεται 100% διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων. Το ελάχιστο ποσό δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ ή 30 ευρώ για οφειλές προς τον πρώην ΟΓΑ, ενώ δεν υπάρχει κατώτατος αριθμός δόσεων παρά μόνο ανώτατος (μέχρι 120).

Η υποβολή της αίτησης υποστηρίζεται ηλεκτρονικά από τον επίσημο ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και το περιθώριο υποβολής της ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η διαδικασία έχει δύο στάδια: το πρώτο γίνεται στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ, όπου λαμβάνει χώρα ο εθελοντικός επανυπολογισμός της οφειλής και στη συνέχεια μεταφέρεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ, όπου επιλέγονται οι δόσεις. Σημειώνεται πως ο επανυπολογισμός αφορά τα έτη 2002-2016 και γίνεται με βάση το κατώτατο όριο εισφορών. Στο σύστημα υπάρχει απεικόνιση των επιβαρύνσεων πριν και μετά τον επανυπολογισμό, ώστε να καθίσταται σαφές στον οφειλέτη το όφελος της ρύθμισης.

Ρυθμίσεις οφειλών προς την εφορία

Πρόκειται για δύο ρυθμίσεις εκ των οποίων η μία έχει πεδίο εφαρμογής όλα τα φυσικά πρόσωπα κι η άλλη όλα τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή τις επιχειρήσεις, για το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους, που ήταν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018. Προαιρετικά, ο οφειλέτης θα μπορεί να υπαγάγει στη ρύθμιση και ρυθμισμένες με τις πάγιες ρυθμίσεις οφειλές (12-24 δόσεις), οφειλές από ρυθμίσεις λόγω φυσικών καταστροφών κι οφειλές που είναι σε αναστολή. Για να μπει κάποιος στη ρύθμιση, θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία 5ετία, δηλαδή έως και το 2017, εκτός αν το νομικό πρόσωπο έχει προβεί σε παύση εργασιών, οπότε η 5ετία υπολογίζεται έως το έτος διακοπής εργασιών.
Η αίτηση γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα Taxisnet έως και την 30.9.2019. Μόνο σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας διαδικτυακής υποστήριξης θα απαιτείται η παρουσία του πολίτη στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. (π.χ. Δ.Ο.Υ.).

Ο αριθμός των δόσεων που προβλέπεται στη νέα ρύθμιση για τα φυσικά πρόσωπα φτάνει έως και 120, με ελάχιστο αριθμό δόσεων 18, υπό τον περιορισμό της ελάχιστης μηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

Για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή τις επιχειρήσεις, αρχικά υπήρξαν δύο περιπτώσεις ρύθμισης, οι οποίες ανάλογα με το είδος της οφειλής έφθαναν τις 24 ή τις 36 δόσεις. Όμως με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A/106/27.06.2019, η κυβέρνηση προχώρηση στην επέκταση της δυνατότητας των 120 δόσεων για χρέη προς την εφορία και για τα νομικά πρόσωπα που έχουν τζίρο έως 2.000.000 ευρώ. Σημειώνεται πως στις 120 δόσεις μπορούν να μπουν και οι επιχειρήσεις που ήδη είχαν επιλέξει τις ρυθμίσεις των 24 ή των 36 δόσεων. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται και για τα νομικά πρόσωπα στα 30 ευρώ.

Ρύθμιση οφειλών, χρηματοδοτήσεις

Πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας από κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια

Ξεκίνησε από την 1η Ιουλίου η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας από καταναλωτικά ή επαγγελματικά δάνεια επιχειρηματιών.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ειδικής γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για ένα εξάμηνο, μέχρι το τέλος του 2019, και θα λειτουργεί με βάση όλα τα κριτήρια ένταξης στο νέο πλαίσιο προστασίας, το οποίο ψηφίστηκε στα τέλη Μαρτίου από τη Βουλή.

Ωστόσο, οι πρώτες ρυθμίσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Αύγουστο, καθώς η διαδικασία προβλέπει ότι οι τράπεζες έχουν περιθώριο ενός μήνα να εξετάσουν τα αιτήματα και να προτείνουν ρυθμίσεις στους δανειολήπτες. Η πλατφόρμα εκτιμάται ότι θα είναι πλήρως λειτουργική από την πρώτη στιγμή, ενώ με την εκκίνησή της θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΕΦΚΑ και τράπεζες), ώστε να μπορεί να γίνεται η απαιτούμενη διασταύρωση των δικαιολογητικών, προκειμένου να εγκρίνονται οι αιτήσεις των δανειοληπτών. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, www.keyd.gov.gr, με την επιλογή του συνδέσμου: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας.

Η πρόσβαση θα γίνεται με τους κωδικούς του Taxisnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Με την υποβολή της αίτησης, αυτή διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες υποχρεούνται να παρέχουν μια πρόταση ρύθμισης. Στην περίπτωση που η διαδικασία μέσω της πλατφόρμας δεν οδηγήσει σε συμφωνία αναδιάρθρωσης της κόκκινης οφειλής, τότε ο δανειολήπτης μπορεί να καταθέσει αίτημα αναδιάρθρωσης ενώπιον του αρμόδιου ειρηνοδικείου.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΓΔΙΧ, 180.000 «κόκκινοι» οφειλέτες με στεγαστικό ή επιχειρηματικό δάνειο που συνδέεται με την πρώτη κατοικία πληρούν τις προϋποθέσεις, για να ενταχθούν στον νέο νόμο.