«Πράσινες» καινοτομίες για τον κλάδο των τροφίμων.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PEFMED, που στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την εφαρμογή πράσινων καινοτομιών κατά μήκος της αλυσίδας τροφίμων, πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα: «Η Βιομηχανία Τροφίμων & οι σύγχρονες προκλήσεις του Κλάδου».

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου αλλά και να προβληθεί η συμβολή των επιχειρήσεων τροφίμων της περιφέρειας Θεσσαλίας, στη βιωσιμότητα του κλάδου. Στην πρώτη ενότητα της ημερίδας, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο,  τις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον και τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σχετικά με τις συνεργασίες της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ερευνητικής Κοινότητας αλλά και τις προτεραιότητες του κλάδου (στους τομείς της Διατροφής & Υγείας, Έρευνας & Καινοτομίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας).

Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου PEFMED, η πιλοτική δοκιμή για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη φέτα και η εμπειρία της Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ.Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου PEFMED, η πιλοτική δοκιμή για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη φέτα και η εμπειρία της Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ.Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου PEFMED, η πιλοτική δοκιμή για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη φέτα και η εμπειρία της Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ.Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου PEFMED, η πιλοτική δοκιμή για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη φέτα και η εμπειρία της Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ.Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου PEFMED, η πιλοτική δοκιμή για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη φέτα και η εμπειρία της Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ.