Προστατεύεται η 1 κατοικία για τις επιχειρήσεις

Προστατεύεται η 1 κατοικία για τις επιχειρήσεις.

Νέο θεσμικό πλαίσιο επεκτείνει την προστασία της 1ης κατοικίας και στα επιχειρηματικά δάνεια που την χρησιμοποιούν ως υποθήκη, παράλληλα με συνεισφορά του Δημοσίου μέσω επιδότησης του 30% της μηνιαίας δόσης. Αν και με παρέμβαση των δανειστών περιορίστηκε στις 100.000 ευρώ το όριο της ληξιπρόθεσμης οφειλής, δεν παύει να είναι μια σημαντική ανάσα για την μικρομεσαία, κυρίως, επιχειρηματικότητα, δηλαδή για επιχειρήσεις όπως τα μίνι μάρκετ, τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών.

Αναλυτικότερα, πλέον με αίτηση θα μπορούν και οι επιχειρηματίες να ρυθμίζουν τις οφειλές τους διασώζοντας τα σπίτια τους, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 και ως «κύρια κατοικία» νοείται αυτή που προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα φορολογική δήλωση του δανειολήπτη.

Με την υποβολή της η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες εντός ενός μήνα υποχρεούνται να παρέχουν μια πρόταση ρύθμισης, με τους ακόλουθους όρους:

  • Διαγραφή οφειλής, εφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνά το 120% της εμπορικής αξίας της 1ης κατοικίας.

  • Αποπληρωμή σε 25 έτη, έτσι ώστε να προκύπτουν χαμηλές μηνιαίες δόσεις. Εάν ο οφειλέτης υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του, τότε είτε μειώνονται αντίστοιχα τα έτη ρύθμισης ή μπορεί να συμβληθεί κάποιος άλλος ως εγγυητής του δανείου.

  • Χαμηλό τοκισμό με επιτόκιο 2%, προσαυξημένο με το Euribor τριμήνου.

Πέραν των παραπάνω όρων, επιπρόσθετα το κράτος επιδοτεί την πληρωμή των παραπάνω μηνιαίων δόσεων του δανείου, όπου για τα επιχειρηματικά δάνεια, η επιδότηση ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ανέρχεται στο 30%.