Πρόταση μίσθωσης της ΕΒΖ από την Hellenic Agri Group

Πρόταση μίσθωσης της ΕΒΖ από την Hellenic Agri Group. 

Πρόταση μίσθωσης των παραγωγικών εγκαταστάσεων του ομίλου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης για χρονικό διάστημα 18 μηνών, έναντι τιμήματος ύψους 2 εκατ. ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το ποσό τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη φετινή καμπάνια στα εργοστάσια της ΕΒΖ, κατέθεσε στο υπουργείο Οικονομικών, η Hellenic Agri Group SA του ομίλου Innovation Brain.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά στην ενοικίαση όλων των μονάδων της ΕΒΖ και πέραν των 2 εκατ. ευρώ, ο όμιλος αναλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα για τη φετινή καμπάνια, με πληρωμή των ατόμων που θα απαιτηθεί να εργαστούν, αλλά και των εξόδων για τη μεταφορά των τεύτλων από όλες τις περιοχές όπου έχουν σπαρθεί.

Στην επιστολή, που κατατέθηκε στον υπουργό Οικονομικών, τονίζεται ότι με τη μίσθωση των παραγωγικών μονάδων της ΕΒΖ, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της βιομηχανίας και διασφαλίζεται η φετινή, αλλά και επόμενη παραγωγή τεύτλων. Η Hellenic Agri Group SA επισημαίνει ότι “υπάρχει πλήρης επάρκεια κεφαλαίων για την άμεση εκτέλεση της σύμβασης που ζητείται” και τονίζει ότι “καθόλη τη διάρκεια της μίσθωσης, τυχόν επιπλέον απαιτούμενα κεφάλαια θα επιβαρύνουν την μισθώτρια εταιρεία”.