Πρόβλεψη για αύξηση των εργαζομένων σε όλους τους τομείς

Πρόβλεψη για αύξηση των εργαζομένων σε όλους τους τομείς. 

Ποσοστό 31% των Ελλήνων εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων για τους επόμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας προοπτικών απασχόλησης της ManpowerGroup για το δεύτερο τρίμηνο 2019. Οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +21%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί εδώ και 11 χρόνια. Τα σχέδια προσλήψεων βελτιώνονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν κατά το διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο του 2019. Οι ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα των κατασκευών, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +26%. Προβλέπεται επίσης σημαντική αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων στον τομέα ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο & ύδρευση, με προοπτικές της τάξης του +24%, και σε τρεις τομείς με προοπτικές της τάξης του +23% – τον τομέα της βιομηχανίας/παραγωγής, τον τομέα μεταφορές & επικοινωνίες και τον τομέα εμπόριο (χονδρική & λιανική). Οι εργοδότες του τομέα του Τουρισμού αναμένουν υγιή δραστηριότητα προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του +21%, ενώ οι προοπτικές του τομέα χρηματοοικονομικά, ασφάλειες, ακίνητη περιουσία και παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις ανέρχονται σε +19%.

Τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε έξι από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι εργοδότες του τομέα ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο & ύδρευση καταγράφουν τη σημαντικότερη βελτίωση, κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ αυξήσεις της τάξης των 9 και 6 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφονται στον τομέα των κατασκευών και τον τομέα της βιομηχανίας/παραγωγής αντίστοιχα. Ωστόσο, οι προοπτικές αποδυναμώνονται σε τρεις τομείς, μεταξύ αυτών και στο τομέα χρηματοοικονομικά, ασφάλειες, ακίνητη περιουσία και παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, όπου οι εργοδότες καταγράφουν μείωση της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντικότερη την αύξηση κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα των κατασκευών όσο και στον τομέα της βιομηχανίας/παραγωγής. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα του τουρισμού καταγράφουν αύξηση 9 ποσοστιαίων μονάδων και οι προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα μεταφορές & επικοινωνίες και στον τομέα εμπόριο (Χονδρική & Λιανική). Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα της γεωργίας καταγράφουν μικρή μείωση της τάξης των 3 ποσοστιαίων μονάδων.