Παρά το γεγονός ότι οι καταναλωτές συνέχισαν να αγοράζουν αλκοόλ από τα καταστήματα της μικρής λιανικής και τα σούπερ μάρκετ, τα αλκοολούχα ποτά ανήκουν στις κατηγορίες προϊόντων που υπέστησαν ισχυρό πλήγμα από τις επιπτώσεις της πανδημίας, σύμφωνα με την κ. Σοφίκα Παπανικολάου, Γενική Διευθύντρια της ΕΝΕΑΠ (Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών).

Πιο αναλυτικά, περισσότερο από το 60% του συνολικού όγκου πωλήσεών τους διακινείται από τα σημεία επιτόπιας κατανάλωσης (μπαρ, καφέ μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.α.). Το παρατεταμένο διάστημα των περιορισμών στη λειτουργία αυτών των σημείων σε συνδυασμό με την καθίζηση του τουρισμού οδήγησαν αντίστοιχα σε κατάρρευση τις πωλήσεις των αλκοολούχων ποτών το 2020. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία πωλήσεων της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ), που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής και διακίνησης αλκοολούχων ποτών σε ποσοστό 80% στη χώρα, στο κανάλι του χονδρεμπορίου – το οποίο αποτελεί και τον κύριο προμηθευτή του καναλιού επιτόπιας κατανάλωσης – το 2020 καταγράφηκε πτώση πωλήσεων κατά -49%.Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις στο κανάλι της λιανικής πώλησης παρέμειναν σταθερές σε σχέση με το 2019.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος αλκοολούχων ποτών είχε ήδη συρρικνωθεί στο ήμισυ των συνολικών πωλήσεών του κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που προηγήθηκε, παρουσιάζοντας σημεία ανάκαμψης από το 2018 και μετά. Μία ανάκαμψη ωστόσο που ανακόπηκε απότομα εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας COVID19. Με βάση μάλιστα πρόβλεψη του ΙΟΒΕ (Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, Νοέμβριος 2020), ο αντίκτυπος της πανδημίας στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών αναμένεται να προκαλέσει μείωση της συνεισφοράς του στο ΑΕΠ κατά 1 δισ. ευρώ όπως επίσης και απώλειες σε κρατικά έσοδα από φορολογία της τάξης των 380 εκατ. ευρώ.