ΙΕΛΚΑ: Επώνυμα προϊόντα επιλέγουν οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ

Ισχυρή παραμένει η δέσμευση της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για την ανάπτυξη πιο βιώσιμων συστημάτων τροφίμων, όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων – Ποτών (ΣΕΒΤ).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα, πρέπει να συνδυάζει, ισορροπημένα, την επίτευξη των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών ή άλλων στόχων με τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής.

Μέσα στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών εξελίσσεται, καινοτομεί, παράγει επώνυμα προϊόντα υψηλής ποιότητας και εφαρμόζει βιώσιμες πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

Για τον ΣΕΒΤ η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Είναι υπέρμαχος της πορείας προς την κυκλική οικονομία και συμβάλει στην προώθηση της υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας:

– συμμετέχει ενεργά με τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στον διάλογο με την πολιτεία για τα καίρια θέματα του κλάδου – συσκευασίες & απορρίμματα συσκευασιών, πλαστικά μιας χρήσης, εθνικός κλιματικός νόμος, διαχείριση αποβλήτων, σπατάλη τροφίμων.

– συμμετέχει σε καινοτόμα εθνικά & ευρωπαϊκά «πράσινα» έργα μέσα από τα οποία λαμβάνει χρήσιμη και επίκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα και αναπτύσσει δράσεις, που βοηθούν τις επιχειρήσεις-Μέλη του να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης.

– έχει συγκροτήσει την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Αειφορίας, με στόχο τη συζήτηση και διαχείριση θεμάτων κυκλικότητας και βιωσιμότητας, που απασχολούν τον κλάδο.

– στηρίζει την προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων, μέσα από τη μακροχρόνια συνεργασία με τις Τράπεζες Τροφίμων και τη Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων».