ΣΒΕ: Αποκαθίσταται

ΣΕΒ: «Χαμόγελα» αισιοδοξίας για το 60% των επιχειρήσεων. 

Στο 59,8% ανέρχεται το ποσοστό των επιχειρήσεων, που δηλώνουν αισιόδοξες για την κατάσταση στη χώρα την επόμενη τριετία, σύμφωνα με την έρευνα «Ο σφυγμός του επιχειρείν», που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ σε συνεργασία με την MRB.

Πιο αναλυτικά, ως προς την πορεία του κύκλου εργασιών τον επόμενο χρόνο, αύξηση αναμένει το 40% των επιχειρήσεων, σε μονοψήφια ποσοστά περιορίζονται πλέον οι επιχειρήσεις που αναμένουν μείωση τζίρου (-8% σε σχέση με το 2018), ενώ οι μισές περίπου επιχειρήσεις του δείγματος (45%) εκτιμούν ότι θα παραμείνουν οι πωλήσεις τους σταθερές. Σημαντικό για την ελληνική οικονομία είναι το γεγονός ότι το 20% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι θα αυξήσει το προσωπικό το 2020. Επίσης, το 1/3 των επιχειρήσεων προβλέπει αύξηση στο μερίδιο αγοράς τη χρονιά που ακολουθεί.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα σημαντικότερα εμπόδια για το 2019 είναι: το ασταθές φορολογικό πλαίσιο (66,3%), η πολυνομία και το ασαφές θεσμικό πλαίσιο (46,8%), η αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση / ακριβός δανεισμός (38,2%), η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης και το έλλειμμα χρηματοδοτικών και επενδυτικών κινήτρων (33,6%).

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις θέτουν ως προτεραιότητα τη μείωση των φορολογικών βαρών και την αξιοποίηση σύγχρονων και στοχευμένων επενδυτικών εργαλείων.