«Σφραγίδα» για τη διατροφή βρεφών στο νερό ΘΕΟΝΗ. 

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ πρόσφατα απέσπασε την αναγνώριση καταλληλότητας για προετοιμασία βρεφικών τροφών στη Γαλλία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την  ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τα Κράτη – Μέλη δικαιούνται να θεσπίσουν εθνικές νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την καταλληλότητα ενός Φυσικού Μεταλλικού Νερού για την προετοιμασία των βρεφικών τροφών. Η Γαλλία, όπως και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, έχουν θεσπίσει τέτοιες ειδικές διατάξεις. Εν προκειμένω, στη Γαλλία επιτρέπεται η εισαγωγή και η εμπορία φυσικών μεταλλικών νερών με την επισήμανση ότι είναι κατάλληλα για τη διατροφή βρεφών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που προβλέπονται από την Γαλλική Νομοθεσία. Αξίζει να σημειωθεί, πως τα ποιοτικά κριτήρια αναγνώρισης στη Γαλλία είναι πολύ αυστηρά, καθώς επίσης και ο κατάλογός τους μεγάλος.

Ωστόσο, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, στα πλαίσια της διαδικασίας έναρξης εξαγωγών στη Γαλλία, πέρασε με επιτυχία όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ελέγχους και αναλύσεις σε συνεργασία με τα γαλλικά διαπιστευμένα εργαστήρια αναλύσεων και εξειδικευμένα Ινστιτούτα, με αποτέλεσμα να μπορεί να κυκλοφορεί στην γαλλική αγορά με την επισήμανση ότι είναι κατάλληλο για την προετοιμασία βρεφικών τροφών. Επισημαίνεται ότι οι δειγματοληψίες και οι έλεγχοι από τα συγκεκριμένα γαλλικά διαπιστευμένα εργαστήρια και ινστιτούτα πραγματοποιήθηκαν με επί τόπου επισκέψεις στην πηγή Γκούρα και στο εργαστήριο της εταιρείας.