Στα τρόφιμα ξοδεύουν το 20% των χρημάτων οι Έλληνες

Στα τρόφιμα ξοδεύουν το 20% των χρημάτων οι Έλληνες.

Την αλλαγή, που έφεραν τα μνημόνια στις δομές της ελληνικής κοινωνίας και τις μεταβολές, που συντελέστηκαν στην καθημερινότητα των πολιτών παρουσίασε σε πρόσφατη μελέτη της η ΕΛΣΤΑΤ, δίνοντας στοιχεία και για τις δαπάνες των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η διατροφή απορροφά ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των εισοδημάτων, αφού σε ποσό μεγέθους 100 ευρώ, το 20,7% ο πολίτης το διαθέτει, για την κάλυψη διατροφικών αναγκών και ακολουθούν με διαφορά τα έξοδα στέγασης, μεταφορών, διασκέδασης, υγείας και ένδυσης.

Επίσης, ο δείκτης στις μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ,  που εκτιμά το επίπεδο διαβίωσης των Ελλήνων, μετρώντας το ποσοστό του πληθυσμού που δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά ή στερείται, τουλάχιστον τρία βασικά αγαθά, έδειξε ότι το 2006, το 23,5% του πληθυσμού στερούνταν τουλάχιστον τρία βασικά αγαθά, όπως η δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών, η ποιοτική διατροφή, η κατοχή ΙΧ κ.α. Το 2014 αυτό το ποσοστό έφτασε στο 39,5% και τώρα κινείται στο 36%. Όσον αφορά στις ηλικίες, οι στερήσεις το 2017 δεν είχαν ιδιαίτερες διαβαθμίσεις, ενώ πριν από μία δεκαετία, αυτοί που πλήττονταν περισσότερο ήταν οι ηλικιωμένοι.