ΙΟΒΕ: Ρυθμός ανάπτυξης στο 1,8% για το 2019

ΙΟΒΕ: Ρυθμός ανάπτυξης στο 1,8% για το 2019. 

Χαμηλότερος θα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2019, στο 1,8%, σε σχέση με το 2018, σύμφωνα με τις προβλέψεις στην τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η εξασθένιση της ανεργίας κατά 94,1 χιλ. άτομα, προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από την αύξηση της απασχόλησης κατά 2,4%. Το υπόλοιπο 4,1% προήλθε από τη μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας στο φετινό τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου, προήλθαν πρωτίστως από τους κλάδους του τουρισμού, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης-επικοινωνίας, με την τελευταία να είναι δυσερμήνευτη, δεδομένης της υποχώρησης κατά την ίδια περίοδο, του προϊόντος του κλάδου κατά 2,3%.

Το 2019 αναμένεται αύξηση της απασχόλησης κυρίως σε εξαγωγικές δραστηριότητες και στις κατασκευές. Καθώς η διεύρυνση των εξαγωγών φέτος θα είναι μικρότερη από πέρσι, θα επιβραδυνθεί η επέκταση της απασχόλησης στον τουρισμό και σε κάποιους κλάδους της μεταποίησης. Στις μεταφορές η τάση θα είναι φέτος ανοδική. Θα συνεχιστεί η ώθηση στην απασχόληση από το δημόσιο τομέα. Ακολούθως, η ανεργία θα σημειώσει ηπιότερη πτώση, και θα διαμορφωθεί κοντά στο 18,0%.

Δέκα χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης – οκτώ χρόνια με τρία προγράμματα προσαρμογής, με το τελευταίο να έχει ολοκληρωθεί τον περασμένο Αύγουστο – την οικονομία να έχει ισορροπήσει μέσα και από τη συσσωρευμένη βαθιά ύφεση, υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας ώστε η νέα ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία και με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δρομολογήσουν ισχυρότερη ανάπτυξη της χώρας, πρόσθεσε ο κ Βέττας.

Η σημερινή συγκυρία βρίσκει την ελληνική οικονομία σε ανοδική τροχιά, αλλά με ρυθμούς μεγέθυνσης που είναι σχετικά ασθενείς. Κατά το τρέχον έτος, όπως από καιρό είχε επισημάνει το ΙΟΒΕ, ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να κινηθεί κάτω από 2%, πιθανότερα πέριξ του 1,8%.  Αυτός ο ρυθμός μεγέθυνσης, είναι σαφώς κατώτερος από αυτόν που είχε τεθεί ως στόχος από την οικονομική πολιτική – εξέλιξη που συμβαίνει τα τρία τελευταία χρόνια. Επιπλέον, τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας από μόνα τους οδηγούν μεσοπρόθεσμα σε μείωση αυτών των ρυθμών από την περιοχή του 2% προς σε αυτή του 1%.  Με αυτό το δεδομένο, οι κινήσεις στην οικονομική πολιτική πρέπει να είναι αποφασιστικές και κατάλληλα στοχευμένες, αν το ζητούμενο είναι η συστηματική ενίσχυση της ανάπτυξης. Αυτό είναι αδήριτη ανάγκη, δεδομένου πως δεν αποκλείονται αναταράξεις στο εξωτερικό περιβάλλον τα αμέσως επόμενα χρόνια, εκτίμησε ο κ.Βέττας.