Διαψεύδει την ίδρυση σούπερ μάρκετ ο «ΘΕΣγη»

Σταθερή η κατάσταση στο λιανεμπόριο.

Στα περσινά επίπεδα κυμαίνεται η κατάσταση του λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με το Βαρόμετρο του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΕΣΕΕ για το α’ εξάμηνο του 2018, καθώς η τιμή του παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση (50,1 μονάδες για α’ εξάμηνο 2017 και για α’ εξάμηνο 2018). Παράλληλα, παρουσίασε υστέρηση 1,7 μονάδων σε εξαμηνιαία βάση (β’ εξάμηνο 2017- α’ εξάμηνο 2018), εξέλιξη αναμενόμενη, αφού το β’ εξάμηνο συνηθίζεται να παρουσιάζει παραδοσιακά υψηλότερες τιμές.

Πιο συγκεκριμένα, οι δείκτες του Βαρομέτρου έδειξαν τις εξής θετικές τάσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι:

  • κύκλος εργασιών (αύξηση 4,2%),
  • επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο (αύξηση 2,7%),
  • ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές (αύξηση 4,2%).

Επιπλέον, το Βαρομέτρο του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ παρουσίασε αναστροφή της τάσης σε επίπεδο περιφερειών, γεγονός που είχαν διαφανεί ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Παρόλο που, για το πρώτο εξάμηνο του 2017, η Αττική κατέγραψε υψηλότερη τιμή σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα (51,3 έναντι 49,9), για το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2018, η Αττική καταγράφει τιμή 49,2 μονάδων, ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα 50,5, ενώ η διαφορά μεταξύ της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας φαίνεται να καθίσταται σταθερή.Παρόλο που, για το πρώτο εξάμηνο του 2017, η Αττική κατέγραψε υψηλότερη τιμή σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα (51,3 έναντι 49,9), για το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2018, η Αττική καταγράφει τιμή 49,2 μονάδων, ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα 50,5, ενώ η διαφορά μεταξύ της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας φαίνεται να καθίσταται σταθερή.