Ψώνια στο Σκλαβενίτη μέσω του e-food

Τζίρος «μαμούθ» στα 2,5 δις. ευρώ ο Σκλαβενίτης.

Αποτελέσματα απολύτως αναμενόμενα και εντός των στόχων, που είχε θέσει, παρουσίασε για το 2017 ο όμιλος Σκλαβενίτη με πωλήσεις που άγγιξαν το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ. Η Βασική εταιρεία του ομίλου,η Ι. & Σ. Σκλαβενίτης είχε πωλήσεις 1,4 δισ. ευρώ και η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης (ΕΥΣ) (δηλαδή το πρώην δίκτυο Μαρινόπουλου) 653 εκατ. ευρώ από τη 1η Μαρτίου 2017. Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες τα μεικτά αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας, αλλά και όλου του Ομίλου παρέμειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα παρά τον έντονο ανταγωνισμό, το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον του 2017, αλλά και τις πιέσεις που ασκήθηκαν στο πλαίσιο του εγχειρήματος στήριξης του δικτύου της πρώην Μαρινόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το 2017 η Ι. & Σ. Σκλαβενίτης, συνέχισε τη θετική πορεία της, με τα λειτουργικά αποτελέσματα (προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) να ανέρχονται σε 56,5 εκατ. ευρώ και τα καθαρά αποτελέσματα σε 11 εκατ. ευρώ. Η μείωση που παρατηρείται στα αποτελέσματά της σε σχέση με το 2016 οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη στήριξη του δικτύου της πρώην Μαρινόπουλος.

Αντίστοιχα η ΕΥΣ, από 1η Μαρτίου 2017 κατέγραψε αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (-97 εκατ. ευρώ) και καθαρά αποτελέσματα (-87 εκατ. ευρώ), τα οποία ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις του επιχειρηματικού σχεδίου που έχει καταρτιστεί. Οι πιέσεις που ασκήθηκαν στα μεγέθη της, συνδέονται με το γεγονός ότι σημαντικό τμήμα του δικτύου καταστημάτων της πρώην Μαρινόπουλος ετίθεντο σε λειτουργία σταδιακά, κατά τη διάρκεια του έτους.

Έχει σημασία πάντως να σημειωθεί, ότι η εικόνα της εταιρείας βελτιωνόταν σημαντικά όσο προχωρούσε η ενοποίηση και η επαναλειτουργία του δικτύου της πρώην Μαρινόπουλος. Αυτό καταδεικνύεται και από τη συνεχή αυξητική τάση που σημειώνουν οι πωλήσεις της ΕΥΣ. Το τελευταίο τετράμηνο του 2017 εμφανίζονται αυξημένες κατά 85% σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο λειτουργίας της (Μάρτιος – Ιούνιος 2017). Επίσης, το διάστημα Ιουνίου – Αυγούστου 2018 αυξήθηκαν άνω του 50% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Αυτή η αυξητική τάση αναμένεται να συνεχισθεί όχι μόνο στο τελευταίο 4μήνο του 2018, αλλά και το 2019, με την ολοκλήρωση του προγράμματος επενδύσεων και την «ωρίμανση» των ήδη ανακαινισμένων καταστημάτων.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, εντός του β’ εξαμήνου του 2018, ο Όμιλος αναμένεται να έχει θετική λειτουργική κερδοφορία.

Να σημειωθεί επίσης, ότι ο συνολικά θετικός ρυθμός βελτίωσης οδήγησε τη διοίκηση της Σκλαβενίτης να προχωρήσει νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο και με συγκεκριμένα βήματα, στην κατεύθυνση της ενοποίησης, ολοκληρώνοντας τη συγχώνευση της Ι.Σ. Σκλαβενίτης με την ΕΥΣ εντός του Ιανουαρίου 2018.

Υπενθυμίζεται πως το 2017, η ΕΥΣ αποπλήρωσε χρέη της πρώην Μαρινόπουλος προς προμηθευτές, Ελληνικό Δημόσιο (Φόροι και ασφαλιστικές εισφορές) και τρίτα πρόσωπα της τάξης των 380 εκατ. ευρώ, ενώ προχώρησε στην ενοποίηση των εργαζομένων της εταιρείας και την υιοθέτηση μίας ενιαίας κουλτούρας.