Στην Optima τα κίτρινα τυριά της Δέλτα

Στην Optima τα κίτρινα τυριά της Δέλτα. 

Τη διεύρυνση της συνεργασίας τους ανακοίνωσαν οι εταιρείες ΔΕΛΤΑ και Optima με σχετικό Δελτίο Τύπου.

Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες ΔΕΛΤΑ και Optima ανακοίνωσαν τη διεύρυνση της παραγωγικής τους συνεργασίας αναφορικά με το εργοστάσιο της ΔΕΛΤΑ στην Ελασσόνα.

Όπως ανακοινώθηκε, με αυτήν τη νέα συμφωνία αγοράζει κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου της ΔΕΛΤΑ στην Ελασσόνα, παραγωγής κίτρινου τυριού.

Συγχρόνως, με την νέα εμπορική συμφωνία αναλαμβάνει την παραγωγή των κίτρινων τυριών κασέρι και ημίσκληρο για λογαριασμό της ΔΕΛΤΑ.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία δεν αφορά στον εξοπλισμό και την παραγωγή φέτας, ενώ το σήμα ΒΙΓΛΑ παραμένει στην ιδιοκτησία της ΔΕΛΤΑ.Σημειώνεται ότι η συμφωνία δεν αφορά στον εξοπλισμό και την παραγωγή φέτας, ενώ το σήμα ΒΙΓΛΑ παραμένει στην ιδιοκτησία της ΔΕΛΤΑ.Σημειώνεται ότι η συμφωνία δεν αφορά στον εξοπλισμό και την παραγωγή φέτας, ενώ το σήμα ΒΙΓΛΑ παραμένει στην ιδιοκτησία της ΔΕΛΤΑ.Σημειώνεται ότι η συμφωνία δεν αφορά στον εξοπλισμό και την παραγωγή φέτας, ενώ το σήμα ΒΙΓΛΑ παραμένει στην ιδιοκτησία της ΔΕΛΤΑ.Σημειώνεται ότι η συμφωνία δεν αφορά στον εξοπλισμό και την παραγωγή φέτας, ενώ το σήμα ΒΙΓΛΑ παραμένει στην ιδιοκτησία της ΔΕΛΤΑ.Σημειώνεται ότι η συμφωνία δεν αφορά στον εξοπλισμό και την παραγωγή φέτας, ενώ το σήμα ΒΙΓΛΑ παραμένει στην ιδιοκτησία της ΔΕΛΤΑ.