Στο 1,683 δισ. ευρώ τα χρέη του Δημοσίου σε ιδιώτες

Στο 1,683 δισ. ευρώ τα χρέη του Δημοσίου σε ιδιώτες. 

Αξιοσημείωτη πτώση παρατηρήθηκε το μήνα Μάιο στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι οποίες περιορίστηκαν στο ποσό των 478 εκατομμυρίων ευρώ από τα 700 εκατομμυρία ευρώ του προηγούμενου μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία αυτά που δείχνουν επιτάχυνση των επιστροφών φόρων προς τους φορολογούμενους προκύπτουν από τη μηνιαία εξέλιξη των μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης για τον Μάιο που δόθηκαν στην δημοσιότητα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους ιδιώτες διατηρήθηκαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκαν στο 1,683 δισ. ευρώ έναντι 1,661 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.