Στο

Στο «ντουλάπι» παραμένει το 25% των POS. 

Περίπου 120.000 POS, που εγκαταστάθηκαν το 2017 και 2018 υποχρεωτικά, παραμένουν ανενεργά, όπως δήλωσε ο εμπορικός διευθυντής της cardlink, Αντίγονος Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Digital Banking Forum της ethos media.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε, στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα 700.000 περίπου τερματικά αποδοχής καρτών από 305.000 περίπου το 2016. Σε αριθμό πραγματοποιούνται 800 εκατ. περίπου συναλλαγές συνολικής αξίας 31,5 δισ. ευρώ. Το 28% της συνολικής λιανικής κατανάλωσης που ανέρχεται σε 110 δισ. ευρώ περίπου πραγματοποιείται μέσω πληρωμών με κάρτες.

Παρόλα αυτά τo 25% των νέων POS δε δίνουν στίγμα, δεν είναι συνδεδεμένα και προφανώς βρίσκονται σε κάποιο ντουλάπι, λόγω της υποχρέωσης του νόμου, αλλά δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιηθεί.κάποιο ντουλάπι, λόγω της υποχρέωσης του νόμου, αλλά δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιηθεί.