Επένδυση 51 εκατ. ευρώ σε λαβράκι και τσιπούρα

Το ελληνικό ψάρι «χτυπά» τον τουρκικό ανταγωνισμό. 

Στο ποσό των 15 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι επενδύσεις που θα υλοποιήσει η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας την περίοδο 2018-2023 για ενέργειες προώθησης του κλάδου έχοντας ως στόχο την καθιέρωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό του σήματος «Fish from Greece-Ελληνικό Ψάρι». Όπως αναφέρει ο κ. Τουραλιάς ο πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ, για τις επενδύσεις προβλέπεται συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, ανεξαρτήτως αυτής, τα μέλη της ΕΛΟΠΥ είναι αποφασισμένα να προχωρήσουν στην επένδυση που προβλέπει ο σχεδιασμός προώθησης ανεξαρτήτως της συγχρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της ΕΛΟΠΥ έχουν αποφασίσει να επενδύσουν από ίδιους πόρους 2,5 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019. Ήδη μέχρι σήμερα έχουν συνεισφέρει 1,5 εκατ. ευρώ με βασικό στόχο να καταστήσει το ελληνικό ψάρι, εθνικό προϊόν. Το ελληνικό ψάρι, όπως δήλωσε ο κ. Τουραλιάς, έχει θέση σε όλες τις αγορές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. «Στόχος μας είναι να εδραιώσουμε και να αυξήσουμε τα μερίδιά μας και να διαφοροποιηθούμε σε σχέση με τον ανταγωνισμό, κυρίως την τουρκική παραγωγή. Οι αγορές – στόχοι που θα εστιαστούμε αρχικά είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία».

Η ελληνική αγορά καταναλώνει σήμερα περίπου 22.000 τόνους προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. Ο στόχος της ΕΛΟΠΥ είναι, μέχρι το 2021, η κατανάλωση να ανέλθει στους 40.000 τόνους μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών. Οι τιμές το πρώτο τρίμηνο του 2019 βρίσκονταν σε χαμηλά επίπεδα με κύριο ανταγωνιστή την Τουρκία στην οποία παρέχεται η δυνατότητα να παράγει το προϊόν της με χαμηλότερο κόστος και να το διαθέτει αδασμολόγητο στην ευρωπαϊκή αγορά. Εξακολουθούν να υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι συνεχίζονται διάφορες μορφές επιδότησης από την Τουρκία στην παραγωγή προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας.