Στρατηγική συνεργασία VNK Capital με την Παλίρροια – Σουλιώτης

Στρατηγική συνεργασία VNK Capital με την Παλίρροια – Σουλιώτης. 

Στρατηγική συνεργασία ξεκινούν οι εταιρείες VNK Capital και Παλίρροια – Σουλιώτης Α.Ε., με τη συμμετοχή της VNK Capital σε ποσοστό 36%  επί του μετοχικού κεφαλαίου της Παλίρροια – Σουλιώτης Α.Ε.

Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της VNK Capital και της Παλίρροια – Σουλιώτης Α.Ε., είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών της τελευταίας, οι οποίες σήμερα αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των εσόδων της.

Πιο συγκεκριμένα, η VNK Capital είναι ιδιωτική επενδυτική εταιρεία, που επενδύει σε ελληνικές και  διεθνείς εταιρείες, οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στο χώρο τους, με σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις εταιρείες αυτές, μέσω καινοτόμων στρατηγικών και ευέλικτων χρηματοδοτικών σχημάτων, στοχεύοντας στην ανάπτυξή τους τόσο στην αγορά της Ελλάδας, αλλά κυρίως στις αγορές του εξωτερικού.

Η Παλίρροια – Σουλιώτης Α.Ε. είναι ελληνική εταιρεία παραγωγής συσκευασμένων τροφίμων, με ιστορία και εμπειρία μεγαλύτερη των 60 ετών. Σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες εξαγωγών έτοιμων γευμάτων και Νο 1 παραγωγός εταιρεία Ντολμά στον κόσμο. Τα προϊόντα της εξάγονται σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως, έχοντας ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και τον Καναδά, τη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία.

Για την τυπική ολοκλήρωση της συνεργασίας απομένει η έγκρισή της από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.