Υπεγράφη οριστικά το σύνολο των συμφωνιών που αφορούν την αναδιοργάνωση του τραπεζικού δανεισμού της Creta Farms, της κρητικής εταιρείας που έχει καθιερωθεί στην αγορά μέσα από τη σειρά αλλαντικών Εν Ελλάδι.

creta-farmΠρόκειται για αναδιοργάνωση στο δανεισμό του Ομίλου Creta Farms που έχει συναφθεί με τα τραπεζικά ιδρύματα Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Eurobank Ergasias και Alpha Bank και τις θυγατρικές τους εταιρείες (factoring & leasing) και περιλαμβάνει τα κοινοπρακτικά δάνεια της εταιρείας, τα διμερή δάνεια του Ομίλου, αλλά και τις χρηματοδοτήσεις factoring και Leasing.

Η συμφωνία περιλαμβάνει πιο ευνοϊκούς χρηματοοικονομικούς όρους για τον Όμιλο, όπως σημαντική μείωση επιτοκίου για το σύνολο των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων και μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους του κεφαλαίου στο τέλος της τετραετίας (balloon payment) για όλες τις μορφές χρηματοδοτήσεων του Ομίλου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Δείτε όλα τα προϊόντα της Creta Farms εδώ