Το λάδι Κριτσάς στα προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης

Το λάδι Κριτσάς στα προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. 

Πραγματοποιήθηκε η καταχώριση του ελαιολάδου με την ονομασία Κριτσά στον κατάλογο των προϊόντων με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικά, η δημοσίευση του Κανονισμού της ΕΕ με βάση την οποία καταχωρήθηκε η ονομασία Κριτσά στο Μητρώο των προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ ήταν το τελευταίο στάδιο μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2015 από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κριτσάς.

Στην προσπάθεια αυτή οριοθετήθηκε η γεωγραφική περιοχή καλλιέργειας των ελαιοδέντρων, προσδιορίστηκαν με σαφήνεια οι πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται στην καλλιέργεια, τη συγκομιδή και την επεξεργασία του ελαιοκάρπου καθώς και για την αποθήκευση και συσκευασία του ελαιολάδου ενώ παράλληλα καθορίστηκαν τα φυσικά, οργανοληπτικά και χημικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου.

Η προσπάθεια όμως δεν τελειώνει εδώ.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κριτσάς, ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από 1200 μέλη-ελαιοπαραγωγούς της περιοχής, συνεχίζει την διαρκή του προσπάθεια για την κατάκτηση μεγαλύτερων μεριδίων σε μια όλο και πιο απαιτητική αγορά. Σύντομα θα ζητήσει την εγγραφή του στο Μητρώο των Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων ΠΟΠ & ΠΓΕ προκειμένου να θέτει σε κάθε φιάλη του ελαιολάδου Kritsa 0.3 το ευρωπαϊκό λογότυπο για τα προϊόντα ΠΓΕ εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά της ΕΕ.