Μείωση 55% στις επισκέψεις για αγορές τροφίμων

«Τσεκάρει«το εμπόριο τροφίμων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Τις αγροτικές αγορές και το εμπόριο τροφίμων για τη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας και ασφάλειας, μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού, παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ δείχνει αντοχή και εξακολουθεί να παρέχει στους Ευρωπαίους τρόφιμα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

Από την αρχή της κρίσης τα μέτρα που υιοθέτησε η Επιτροπή για την στήριξη του αγρο-διατροφικού τομέα είναι τα εξής:

  1. Παράταση της προθεσμίας λήξης των αιτήσεων για τις πληρωμές ΚΑΠ ως τις 15 Ιουνίου του 2020, αντί της 15ης Μαίου.
  2. Αύξηση της κρατικής βοήθειας υπό το καθεστώς του προσωρινού πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο οι γεωργοί μπορούν να επωφεληθούν με μέγιστη βοήθεια 100.000 ευρώ ανά αγρόκτημα και η επεξεργασία τροφίμων και οι εταιρίες μάρκετινγκ ως 800.000 ευρώ. Σ’ αυτά τα ποσά μπορεί να προστεθεί και ειδική εθνική βοήθεια χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Κομισιόν.
  3. Συνεχής ροή αγαθών διατροφής εντός της ΕΕ, την οποία διασφαλίζει η Επιτροπή με τη λειτουργία Πράσινων Λωρίδων στα μεθοριακά σημεία με λιγότερα από 15’ καθυστέρηση.