: «Τσουχτερό» πρόστιμο στη Μινέρβα

: «Τσουχτερό» πρόστιμο στη ΜινέρβαΜε υψηλό πρόστιμο, που ανέρχεται στις 384.106 ευρώ, επιβαρύνθηκε η εταιρεία Μινέρβα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, για συμφωνίες συνεργασίας της βιομηχανίας για τα προϊόντα βουτύρου και μαργαρίνης, που αφορούν τόσο το χονδρεμπόριο όσο και τη λιανική πώληση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, που εξέδωσε η Επιτροπή για το πρόστιμο της εταιρείας, κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας από τη γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού για τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας μαργαρίνης και βουτύρου, η εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ διαπιστώθηκε ότι παραβίασε το άρθρο 1 του ν.703/77, καθώς και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, με τη συμμετοχή της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη με τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης στους συνεργαζόμενους με αυτήν χονδρεμπόρους και διανομείς, για τα χρονικά διαστήματα από 1.3.1997 έως 31.3.1998 και από 1.6.2003 έως 31.5.2010.

Η Επιτροπή επίσης με την ίδια απόφαση:

  • Υποχρέωσε τη ΜΙΝΕΡΒΑ να παραλείπει στο μέλλον τη διαπιστωθείσα κατά τα ως άνω διαστήματα παράβαση.
  • Επέβαλε στην ίδια για την τέλεση της διαπιστωθείσας παράβασης, πρόστιμο ύψους  106,65 ευρώ.
  • Απείλησε την εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ με χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσής της προς την απόφαση, ενώ παράλληλα απέρριψε τις δεσμεύσεις που κατέθεσε η εν λόγω εταιρεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, που εξέδωσε η Επιτροπή για το πρόστιμο της εταιρείας, κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας από τη γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού για τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας μαργαρίνης και βουτύρου, η εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ διαπιστώθηκε ότι παραβίασε το άρθρο 1 του ν.703/77, καθώς και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, με τη συμμετοχή της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη με τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης στους συνεργαζόμενους με αυτήν χονδρεμπόρους και διανομείς, για τα χρονικά διαστήματα από 1.3.1997 έως 31.3.1998 και από 1.6.2003 έως 31.5.2010.