Η ενεργειακή κρίση, οι πληθωριστικές πιέσεις και το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών έχουν επαναφέρει ως βασικό κριτήριο αγορών τη χαμηλή τιμή, σύμφωνα με το Γεώργιο Μπάλτα, καθηγητή του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση προκάλεσαν και συνεχίζουν να προκαλούν ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης επιφέροντας αναγκαστικές και δραστικές αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την ολική επαναφορά της τιμής ως κυρίαρχου αγοραστικού κριτηρίου στις αποφάσεις των καταναλωτών, την αναζήτηση προσφορών και προωθητικών ενεργειών που οδηγούν σε δραστική μείωση του τελικού κόστους των προωθούμενων προϊόντων, την στροφή των καταναλωτών σε σταθερά οικονομικότερες επιλογές, όπως είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και οι κωδικοί που βρίσκονται στο καλάθι του νοικοκυριού, την πτώση της ζήτησης αγαθών που ανατιμώνται, η οποία είναι συχνά τόσο μεγάλη σε όρους όγκου πωλήσεων που εξουδετερώνει την επίδραση των πληθωριστικών ανατιμήσεων στον τζίρο, καθώς επίσης και τον περιορισμό της δαπάνης για μη απαραίτητα προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να καλυφθούν οι απολύτως ανελαστικές ανάγκες για στέγαση, ενέργεια και βασικά αγαθά.

Σύμφωνα με τον κ. Μπάλτα, οι αλλαγές αυτές στην καταναλωτική συμπεριφορά δεν εκδηλώνονται ομοιόμορφα στο σύνολο των καταναλωτών και εξαρτώνται κυρίως από την οικονομική κατάσταση και τον τρόπο ζωής τους. Εντούτοις, είναι σαφές ότι αφορούν την πλειονότητα των καταναλωτών, με διαφορετική ένταση κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά εντοπίζονται περισσότερο έντονα στο ένα τρίτο του πληθυσμού που περιλαμβάνει τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, στη λαϊκή οικογένεια και σε μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης. Ο ίδιος επισημαίνει ότι «οι αναγκαστικές αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά θα επεκταθούν σταδιακά στο σύνολο της μεσαίων στρωμάτων, όπως είχε συμβεί σε προηγούμενες πληθωριστικές και ενεργειακές κρίσεις. Εάν δε η κρίση συνεχιστεί είναι αναπόφευκτο ότι ανώτερα οικονομικά στρώματα θα αλλάξουν αγοραστικές συνήθειες, υιοθετώντας τουλάχιστον μέρος των αλλαγών που ήδη εφαρμόζει η πλειονότητα των καταναλωτών.