Μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα η Mondelez

«Ξηλώνει» 12 προμηθευτές η Mondelēz. 

Η Mondelēz International εντείνει το αίτημα της προς τους προμηθευτές φοινικέλαιου ώστε να ενστερνιστούν τον στόχο για απόλυτη βιωσιμότητα και διαφάνεια στο 100% στην προμήθεια φοινικέλαιου σε ολόκληρο τον κλάδο, αποκλείοντας στο πλαίσιο αυτό 12 προμηθευτές στην αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας ως αποτέλεσμα παραβάσεων.

Με την πάροδο των χρόνων, η Mondelēz International αυξάνει συνεχώς τον πήχυ για την ίδια και τους προμηθευτές της επιτυγχάνοντας ουσιαστική πρόοδο στην εφαρμογή πολιτικών βιωσιμότητας και στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας από τους προμηθευτές της. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα περισσότερα πράγματα  που η βιομηχανία χρειάζεται να κάνει στην εφοδιαστική αλυσίδα του φοινικέλαιου, ώστε να αποφευχθεί η αποψίλωση των δασών. Οι προμηθευτές της Mondelēz International έχουν επιτύχει υψηλό επίπεδο στην ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο βιομηχανίας, με το Σχέδιο Δράσης για το Φοινικέλαιο, αλλά παραμένει ένα χάσμα ανάμεσα στην παρούσα κατάσταση και τον στόχο της για 100% βιωσιμότητα και 100% διαφάνεια.

Για να κλείσει αυτό το χάσμα, χρειάζεται επείγουσα δράση σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού για να βελτιωθεί η απόδοση και να αποκομίσουν όφελος οι άνθρωποι, τα οικοσυστήματα, και οι οικονομίες στις χώρες παραγωγής. Πριν από την 16η ετήσια Διάσκεψη Στρογγυλής Τραπέζης σχετικά με το Βιώσιμο Φοινικέλαιο αυτή την εβδομάδα, η Mondelēz International καλεί τους προμηθευτές:

  • Να δεσμευτούν στην χαρτογράφηση των εκτάσεων παραχώρησης του φοινικέλαιου ως ένα ζωτικό βήμα προς τη λογοδοσία και την αλλαγή. Η χαρτογράφηση των παραχωρήσεων δίνει στην Mondelēz International και τους προμηθευτές της, την ικανότητα να αναγνωρίσουν και να εστιάσουν της προσοχή τους σε περιοχές με υψηλότερο ρίσκο για την αποψίλωση δασών. Δυστυχώς, η δημοσίευση των χαρτών παραχώρησης δεν προοδεύει αρκετά γρήγορα. Το 2016, η Mondelēz International ζήτησε από τους προμηθευτές της να χαρτογραφήσουν στο Global Forest Watch τις δικές τους παραχωρήσεις και όλες τις μονάδες παραγωγής των δικών τους προμηθευτών οι οποίοι με τη σειρά τους θα έπρεπε να δημοσιεύσουν χάρτες παραχωρήσεων στο GFW. Αν και έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στα πρώτα δύο, η εταιρεία τώρα θέτει ως όρο προκειμένου να συνεχίσουν να συνεργάζονται και απαιτεί από προμηθευτές στην αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας να παρέχουν παγκόσμιους, ευρείς χάρτες παραχωρήσεων.
  • Να δράσουν ταχύτερα για την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών στη δική τους παροχή φοινικέλαιου μέσα από σχέδια αποκατάστασης, χρονικά προσδιορισμένα, αλλιώς η Mondelēz International θα διακόψει τα συμβόλαια με προμηθευτές στην αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας που εμπλέκονται στην αποψίλωση των δασών. H Mondelēz International ενθαρρύνει τις προσπάθειες για να αναγνωριστούν εταιρείες που καλλιεργούν φοινικέλαιο με μη βιώσιμο τρόπο και να τους παρασχεθεί μία ευκαιρία για μεταρρύθμιση, ωστόσο η δέσμευσή τους θα πρέπει να αποφέρει αποτελέσματα. Επομένως, η Mondelēz International αποκλείει 12 προμηθευτές στην αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας ως αποτέλεσμα παραβάσεων.