ΙΕΛΚΑ: Αύξηση των πωλήσεων στο λιανεμπόριο τροφίμων το 2020

ΙΕΛΚΑ: Αύξηση των πωλήσεων στο λιανεμπόριο τροφίμων το 2020. 

Αύξηση των πωλήσεων και βελτίωση του οικονομικού κλίματος προβλέπουν τα στελέχη του κλάδου Λιανεμπορίου Τροφίμων-FMCG για το 2020, σύμφωνα με την κυλιόμενη 6μηνιαία Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του ΙΕΛΚΑ.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα καταγράφουν τις προσδοκίες των στελεχών για το A’ εξάμηνο 2020 οι οποίες συνοψίζονται σε:

  • Αύξηση των πωλήσεων το επόμενο 6μηνο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.
  • Μεγάλη βελτίωση του οικονομικού κλίματος.
  • Αλλαγές στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία.

Σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου, για πρώτη φορά σε μέτρηση καταγράφεται τόσο μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων, οι οποίοι να εκτιμούν ότι οι πωλήσεις θα κινηθούν αυξητικά σε ποσοστά 68%, έναντι 2% για μείωση, η οποία είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί την τελευταία 5ετία. Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 1,95% στις πωλήσεις το εξάμηνο Ιανουάριος 2020-Ιούνιος 2020 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2019. Βέβαια οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων σχετίζονται άμεσα με την ψυχολογία των καταναλωτών και την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση και ενδεχομένως πολιτικές εξελίξεις να επιδράσουν σε αυτή την πρόβλεψη.