Αύξηση 6,8% στα κέρδη της Coca-Cola

Αύξηση 6,8% στα κέρδη της Coca-Cola. 

Βελτίωση οικονομικών μεγεθών παρουσίασε η Coca-Cola HBC AG για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αφού σημείωσε αύξηση των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση άνω του εύρους 4-5% που είχε θέσει ως στόχο, ενώ σημειώθηκε πρόοδος ως προς την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων για το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 2,1% και ανήλθαν το 2018 στα 6,657,1 δισ. ευρώ.

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 4,2% στα 2,192 εκατ. κιβώτια από 2,104 εκατ. κιβώτια το 2017.

Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,8% και διαμορφώθηκαν στα 480,4 εκατ. ευρώ έναντι 449,7 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 9,6%, σε 680,7 εκατ. ευρώ. Το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης, σε 10,2%. Το περιθώριο κέρδους σε δημοσιευμένη βάση αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης, σε 9,6%.

Τα συγκρίσιμα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 5,9%, με υψηλότερη κερδοφορία, χαμηλότερα έσοδα από τόκους και αυξημένο πραγματικό φορολογικό συντελεστή

Οι καθαρές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 370,0 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες αντισταθμίστηκε από την αύξηση κατά 49 εκατ. ευρώ των καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών, καθώς επιταχύνθηκαν, όπως είχε προγραμματιστεί, οι επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία που συμβάλλουν στην περαιτέρω αύξηση των εσόδων.  Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή 0,57 ευρώ – μια αύξηση της τάξης του 5,6% σε σχέση με το μέρισμα του 2017.