Πέντε διακρίσεις στα Procurement Excellence Awards 2024 έλαβε η εταιρεία 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ.Καραγεωργίου ΑΕΒΕ. 

Στην κατηγορία Παραγωγής και Μεταποίησης (Manufacturing), η 3αλφα απέσπασε δύο διακρίσεις – το PLATINUM βραβείο και το GOLD βραβείο – για τη «Βιώσιμη Ανάπτυξη» που εφαρμόζει. Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει την προσπάθεια της εταιρείας να ενσωματώσει βιώσιμες πρακτικές στις διαδικασίες παραγωγής της. Η αφοσίωση της 3αλφα στην προώθηση της εγχώριας παραγωγής και της βιώσιμης ανάπτυξης επιβραβεύτηκε με ακόμα ένα GOLD βραβείο για την Ομάδα Ελλήνων Παραγωγών της. Το βραβείο αυτό υπογραμμίζει το στρατηγικό όραμα και τις proactive πρωτοβουλίες της εταιρείας που αποσκοπούν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, ενώ παράλληλα υπερασπίζονται περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές. Η 3αλφα έλαβε επίσης μια ακόμη αναγνώριση – SILVER βραβείο – για την Best Category Management Initiative.