Αυστηρά κριτήρια για τα επιχειρηματικά δάνεια

Αυστηρά κριτήρια για τα επιχειρηματικά δάνεια

Ιδιαίτερα επιφυλακτικές στην οικονομική ενίσχυση του επιχειρηματία εμφανίζονται οι τράπεζες σήμερα, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού «κόκκινων δανείων», που τις κάνει ιδιαίτερα προσεκτικές. Η έγκριση επαγγελματικού δανείου ανάγεται σε δύσκολη υπόθεση, καθώς  οι τράπεζες, από εδώ και πέρα, θα εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους, με κύριο μέλημα τους την αποπληρωμή του ποσού.

Όπως προκύπτει από σχετική έρευνα της Τραπέζης της Ελλάδος, αμετάβλητα παρέμειναν τόσο τα κριτήρια χορηγήσης δανείων όσο και οι όροι χορήγησης τους προς τις επιχειρήσεις  στο δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Οι τράπεζες αναμένουν ότι τα κριτήρια γενικά θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2018, αν και αναμένεται ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων θα γίνουν ως ένα βαθμό πιο αυστηρά.