Αύξηση στα κέρδη του Ομίλου Σαράντη

Αύξηση 12,65% στις πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη. 

Σε 244,77 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Σαράντης το εννεάμηνο του 2018 από 217,29 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, αυξημένες κατά 12,65%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην Ελλάδα καταγράφηκε αύξηση πωλήσεων κατά 4,56% στο εννεάμηνο του 2018, φτάνοντας τα 86,69 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 82,91 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στις χώρες του εξωτερικού, στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία, καταγράφηκε άνοδος πωλήσεων κατά 17,64%, στο ποσό των 158,08 εκατ. ευρώ, από 134,38 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο Ομίλου, εξαιρώντας τις εξαγορές, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 229,88 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018 σημειώνοντας αύξηση 5,80%.

Επιπρόσθετα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 10,66% στα 30,32 εκατ. ευρώ από 27,40 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 12,39% το εννεάμηνο του 2018 από 12,61% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 25,64 εκατ. ευρώ από 23,66 εκατ. ευρώ που ήταν στο εννεάμηνο του 2017, αυξημένα κατά 8,38% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 10,47% από 10,89% το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο.