Αύξηση 24,6% στους εργαζομένους της Παπαστράτος

Την αξία που προσθέτει κάθε χρόνο στην Ελλάδα σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο αποτύπωσε για πρώτη φορά η Παπαστράτος στην Έκθεση με τίτλο «Για το αύριο, σήμερα». Η Έκθεση βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το τμήμα υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της ΕΥ Ελλάδος. 

Τα στοιχεία που προέκυψαν για την Παπαστράτος είναι τα ακόλουθα:

  • 1,2 δισ. ευρώ συνολικός κύκλος εργασιών.
  • 1,1 δισ. ευρώ συνεισφορά σε φόρους.
  • 85 εκατ. ευρώ συνεισφορά προς Έλληνες προμηθευτές με αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.
  • 4,9 εκατ. ευρώ σε ενέργειες για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων.
  • Απορρόφηση του 50% της ελληνικής παραγωγής ανατολικών καπνών.