Αύξηση των πωλήσεων στο λιανεμπόριο τροφίμων

Αύξηση των πωλήσεων στο λιανεμπόριο τροφίμων. 

Αύξηση των πωλήσεων το Α’ εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το Β’, αμετάβλητες πωλήσεις συνολικά το 2020, μεγάλη επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και αλλαγές στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων λόγω κορονοϊού, προβλέπουν τα στελέχη του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας FMCG, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ.

Σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου, καταγράφεται μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων (68%), οι οποίοι θεωρούν ότι οι πωλήσεις του κλάδου θα αυξηθούν το τρέχον εξάμηνο. Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 2,1% στις πωλήσεις το εξάμηνο Ιανουάριος-Ιούνιος 2020, σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2019 (1,95% ήταν η εκτίμηση στην μέτρηση του Ιανουαρίου). Η εξέλιξη αυτή σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται στα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και συγκεκριμένα στις αγορές «πανικού» των πρώτων ημερών του Μαρτίου, το κλείσιμο της εστίασης και την παραμονή των πολιτών στα σπίτια. Η εκτίμηση για το σύνολο του 2020 είναι αρκετά διαφορετική και αποτυπώνει το υφεσιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Συνολικά εκτιμάται ότι οι πωλήσεις του κλάδου θα παραμείνουν αμετάβλητες το 2020 σε σχέση με το 2019. Ποσοστό 46% εκτιμά ότι θα αυξηθούν και ποσοστό 39% ότι θα μειωθούν. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το Β’ εξάμηνο του 2020 αναμένεται να καταγράψει πτωτικές πωλήσεις, περίπου 2%, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Βέβαια, οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων σχετίζονται άμεσα με την ψυχολογία των καταναλωτών και την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση και ενδεχομένως πολιτικές εξελίξεις να επιδράσουν σε αυτή την πρόβλεψη.