Ανακυκλώσιμες όλες οι συσκευασίες της Mondelēz ως το 2025

Ανακυκλώσιμες όλες οι συσκευασίες της Mondelēz ως το 2025.

Όλο και περισσότερες εταιρείες επιχειρούν να αναπτύξουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, με την προσοχή να στρέφεται κυρίως στις ανακυκλώσιμες συσκευασίες των προϊόντων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Mondelēz International υπέγραψε τη Διακήρυξη της Συμμαχίας για την Ανακύκλωση των Πλαστικών, η οποία προωθεί εθελοντικές δράσεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ανακυκλωμένων πλαστικών στην ΕΕ. Η Διακήρυξη καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συμμαχία θα επιτύχει τον στόχο της χρήσης 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένου πλαστικού για την παραγωγή νέων προϊόντων ετησίως στην Ευρώπη έως το 2025.

Η ένταξη της Mondelēz International στη συμμαχία είναι ένα σημαντικό ορόσημο στη δέσμευσή της εταιρείας να κάνει όλες τις συσκευασίες της ανακυκλώσιμες και να παράσχει πληροφορίες για την ανακύκλωση έως το 2025.

Επιπλέον, η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, την Επιτροπή της ΕΕ και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς θα διασφαλίσει ότι ορίζεται από κοινού μια προσέγγιση για τα υλικά αυτά, όπως οι εύκαμπτες συσκευασίες που είναι ανακυκλώσιμες και για τις οποίες απαιτείται επένδυση στη σωστή τεχνολογία και υποδομή συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης.