Παρά το γεγονός ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία σε νοικοκυριά και επαγγελματίες, το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων σημείωσε ανοδικές πωλήσεις σε αξία κατά 4,6% το εννεάμηνο του 2022.

Σύμφωνα με την εταιρεία μετρήσεων NielsenIQ, η τάση αυτή οδηγείται από τα τρόφιμα, τόσο τα φρέσκα (+6,6%) όσο και τα τυποποιημένα (+5,5%), καθώς η κατηγορία του bazaar εμφανίζει μηδενική ανάπτυξη, ενώ αντίστοιχα οι μεγάλες FMCG κατηγορίες της οικιακής χρήσης, καθώς και της προσωπικής φροντίδας παρουσιάζουν σημαντικά πιο μετριοπαθή αύξηση πωλήσεων σε αξία, στο +1,0% και +0,6% αντίστοιχα.

Αναφορικά με τις τεμαχιακές πωλήσεις των παραπάνω υπερ-κατηγοριών, αυτές παρουσιάζουν στο σύνολό τους αρνητική τάση, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη της αγοράς είναι πληθωριστική και άρα δεν οφείλεται σε αυξημένη ζήτηση/κατανάλωση, τουλάχιστον σε επίπεδο εννεαμήνου.

Όσον αφορά στους διαφορετικούς τύπους καταστημάτων, την μεγαλύτερη ανάπτυξη παρουσιάζουν τα μικρότερα σε τετραγωνικά καταστήματα (Superettes, 100-400 τ.μ.), στο +5,7%, γεγονός που οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στην αναδιάρθρωση του λιανεμπορίου με τις συνεχείς εξαγορές μικρότερων αλυσίδων ή μεμονωμένων καταστημάτων από τους ισχυρότερους παίκτες του κλάδου, με αποτέλεσμα να τονώνεται η δυναμική των μικρότερων αιθουσών.

Σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών ο τουρισμός φαίνεται να τόνωσε σημαντικά την αγοραστική δυναμική της περιφέρειας, τουλάχιστον για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα οι περιοχές της Κρήτης, αλλά και της Πελοποννήσου να εμφανίζουν τις πιο θετικές τάσεις ανάπτυξης (+7,4% και +6,8% αντίστοιχα).