Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία μέσω του Fisikon επενδύει στη μετάβαση προς «καθαρότερες» μετακινήσεις, προχωρά σε συνεργασία με την Αγγελάκης ΑΕ, μια σύγχρονη, καθετοποιημένη βιομηχανική πτηνοτροφική μονάδα, με 60 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η Αγγελάκης ΑΕ θα προχωρήσει σε σταδιακή  αντικατάσταση όλων των  φορτηγών της, όπου αυτό είναι εφικτό,  με οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο, με στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. 

Το φυσικό αέριο παραμένει η πιο οικονομικά προσιτή επιλογή, ενώ παράλληλα είναι το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον και αποδοτικό καύσιμο, προσφέροντας σημαντική άμεση αλλά και έμμεση εξοικονόμηση, καθώς τα οχήματα με κινητήρες CNG έχουν μικρότερες μηχανικές φθορές και ανάγκες συντήρησης.   

H ΔΕΠΑ Εμπορίας, διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων με φυσικό αέριο κίνησης CNG Fisikon. Σήμερα λειτουργούν πανελλαδικά 23 πρατήρια Fisikon, ενώ το δίκτυο διευρύνεται συνεχώς.