Τέλος ανακύκλωσης, που ανέρχεται στα 8 λεπτά, επιβάλλεται από την 1η Ιουνίου στα προϊόντα που η συσκευασία τους περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος, ενώ υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης είναι οι επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα των οποίων η συσκευασία περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Η δήλωση απόδοσης του τέλους ανακύκλωσης υποβάλλεται στη φορολογική διοίκηση, κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την χρονική περίοδο στην οποία αφορά. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία πώλησης των προϊόντων σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέλος, με αναγραφή του ποσού του τέλους.

Το τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και θα αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και τα έσοδα θα διατίθενται για τη χρηματοδότηση δράσεων ανακύκλωσης.