αλκοολούχων ποτών

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη συρρίκνωση κατά περίπου 50% της νόμιμης αγοράς και τη διόγκωση του παράνομου εμπορίου, σύμφωνα και με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ.

Το μέγεθος του προβλήματος μάλιστα, μεγιστοποιείται, αν αναλογιστεί κανείς, ότι με βάση τα νέα στοιχεία της  Infobank Hellastat (IB.HS), η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, επέστρεψε σε ανοδική πορεία το 2016, αυξημένη κατά 2,6%.

Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας από τα τέλη του 2008 έχει μειώσει την κατανάλωση των αλκοολούχων ποτών σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στην εκτός σπιτιού διασκέδαση (εστιατόρια, μπαρ), καθώς και την κατανάλωση ποτών ανά έξοδο.

κατανάλωση αλκοόλΗ τάση αυτή έχει ενταθεί και από τις σημαντικές αυξήσεις στις λιανικές τιμές των οινοπνευματωδών ποτών λόγω των διαδοχικών αυξήσεων στη φορολογία. Αναλυτικά, ο Ε.Φ.Κ. από τις αρχές του 2009 έχει αυξηθεί κατά 125% και πλέον διαμορφώνεται σε €25,50 ανά λίτρο άνυδρου (Λ.Α.) αλκοόλης, ενώ στα τοπικά αποστάγματα υπολογίζεται στο ήμισυ του φόρου των εισαγόμενων αλκοολούχων (€12,75 ανά Λ.Α.).  Παράλληλα, ο συντελεστής Φ.Π.Α. τον Ιούλιο του 2010 αυξήθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, από 19% σε 23%, ενώ από 1.6.2016, στα πλαίσια της νέας δέσμης μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, τέθηκε στο 24%.

κατανάλωση αλκοολ
Πηγή: ΓΧΚ

Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία του Γενικού Χημείου του Κράτους, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αλκοολούχων ποτών το 2016 διαμορφώθηκε σε 135.172 εκατόλιτρα, καταγράφοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μετά από αρκετά χρόνια υποχώρησης. Έτσι, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2016 σημειώθηκε σωρευτική κάμψη 21,4%, ή 36.768 εκατόλιτρων.

Η άνοδος του τελευταίου έτους τροφοδοτήθηκε από τα εισαγόμενα ποτά, η κατανάλωση των οποίων αυξήθηκε κατά 6,5%, στα 78.651 εκατόλιτρα. Αντιθέτως, η κατανάλωση των ελληνικών αποσταγμάτων μειώθηκε κατά 2,3%, στα 56.521 εκατόλιτρα.

Η κάμψη της αγοράς την εξαετία 2011-2016 προήλθε κυρίως από τα εισαγόμενα ποτά, τα οποία εμφάνισαν μείωση της τάξης του 25%. Συγχρόνως, η πτώση στα εγχώρια αποστάγματα ήταν σαφώς μικρότερη, καθώς καταγράφηκε μείωση 16%.

Βάσει των μεταβολών αυτών, τα εισαγόμενα ποτά το 2016 αποτέλεσαν το 58% της αγοράς, έναντι 61% το 2011. Αντιθέτως, το αντίστοιχο μερίδιο συμμετοχής των εγχώριων προϊόντων ενισχύθηκε από 39% σε 42% κατά την εν λόγω περίοδο. Επομένως, διαπιστώνεται σταδιακή μεταστροφή των καταναλωτικών προτιμήσεων στα προϊόντα της εγχώριας παραγωγής.